Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bản đồ đường đi của bão ở biển Đông (1954 - 1975) / Tổng cục khí tượng thủy văn . - H. : Cục dự báo khí tượng thủy văn, 1980 . - 46 tr. ; 14 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01604
 • Chỉ số phân loại DDC: 551
 • 2 Bảo đảm an toàn hàng hải cho biên đội tàu mặt nước thả thủy lôi chống đổ bộ đường biển ở khu vực biển Đà Nẵng bằng các phương pháp hàng hải thông thường / Lê Nguyên Tĩnh; Nghd.: TS. Trần Đình Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2001 . - 64 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00249
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Biển Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế đồng tổ chức bởi Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tại Hà Nội, ngày 26-27 tháng 11 năm 2009 / Đặng Đình Quý chủ biên . - H. : Thế giới, 2010 . - 391tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10048
 • Chỉ số phân loại DDC: 327
 • 4 Biển và cảng biển thế giới / Phan Bạch Châu; Chb: Phạm Văn Giáp . - H. : Xây dựng, 2002 . - 294 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02498-Pd/vt 02500, PD/VT 04320, PD/VT 04321, PD/VT 05545, PD/VT 05546, Pm/vt 04513-Pm/vt 04535, PM/VT 06441, PM/VT 06442, PM/VT 07938-PM/VT 07940
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) / Đỗ Ngọc Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Cấu trúc địa chất và tiến hóa biển Đông trong Kainozoi / C.b: Phùng Văn Phách; Nguyễn Như Trung, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Hoàng,.. . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016 . - 299tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06223, PM/VT 08553
 • Chỉ số phân loại DDC: 551
 • 7 Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông / Trần Công Trục chủ biên . - H. : Thông tin và truyền thông, 2014 . - 424tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05000-PD/VT 05009
 • Chỉ số phân loại DDC: 327.1
 • 8 Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông / Nguyễn Như Trung . - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017 . - 329tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06459, PD/VT 06460, PM/VT 08794
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.4
 • 9 Đánh giá tình hình quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty vận tải biển Đông Long / Hoàng Thị Hồng Nhung; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15059
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Địa lý biển Đông với Hoàng Sa - Trường Sa / Vũ Hữu San . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2014 . - 393tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05659, PD/VV 05660
 • Chỉ số phân loại DDC: 915.9
 • 11 Evaluating container ship operations at Bien Dong shipping company limited / Ta Thi Bich Ngoc; Nghd.: Vu Phuong Thao . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18066
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Evaluating ship safety at Bien Dong shipping company limited / Trinh Khac Hien; Nghd.: Vu Phuong Thao . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18083
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Evidences of Vietnam's sovereignty on the Bien Dong sea / Trần Công Trục chủ biên; Nguyễn Nhã, Nguyễn Thị Bình; Phạm Xuân Huy dịch . - H. : Information and communications publishing house, 2013 . - 428p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04990-PD/VT 04999
 • Chỉ số phân loại DDC: 327.1
 • 14 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tiếp vận biển Đông / Vũ Thị Hoa; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78tr. ; 30 cm.+ 01CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01866
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV vận tải biển Đông / Mai Thị Bích Thủy; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01867
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Công Điển . - H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ; 2009 . - 249 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vt 03212-Pd/Vt 03216, Pm/vt 05776-Pm/vt 05778, SDH/Vt 01670, SDH/Vt 01671
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 17 Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống Loran-C cho khu vực biển Đông / Lê Tuấn Anh; Nghd.: Đinh Xuân Mạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02207
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 18 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ phần thương mại vận tải Biển Đông / Phạm Thị Hiền; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 96 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00977
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 19 Nghiên cứu lập dự án phát triển độ tàu đánh bắt thuỷ sản của tông công ty hải sản biển Đông giai đoạn 2000-2010 / Phạm Thái Hưng;nghd.: PTS Nguyễn Khắc Duật . - TP Hồ Chí Minh: Tr ĐHHH; 1997 . - 81 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00015
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Đông phía Bắc (BICONORTH) / Nguyễn Thị Hương Giang; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00765
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch điều khiển tàu tránh bão từ xa trên biển Đông cho các tàu vừa và nhỏ / Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Trung Chính . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00443
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 22 Nghiên cứu, ứng dụng mạng truyền thông công nghiệp để mở rộng số lượng kênh (zone) trong chế tạo hệ thống báo cháy tự động cho tàu biển đông Mariner / Đinh Anh Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2014 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00075
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bài ngầm tư chính và thanh long trong Biển Đông/ Văn phòng luật sư Covington và Burling; Cao Xuân Thư dịch; Huỳnh Minh Chính biên tập . - H.: Chính trị quốc gia, 1996 . - 136 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01365, Pd/vv 01366
 • Chỉ số phân loại DDC: 959.7
 • 24 Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông / Brice M. Claget ; Nguyễn Quang Vinh, Cao Xuân Thự dịch; Huỳnh Minh Chính hiệu đính . - H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2014 . - 155 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05520, PM/VV 04634
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.2
 • 25 Phân tích các đơn chào hàng, tính toán lựa chọn phương án bố trí tàu tối ưu cho đội tàu hàng khô của công ty TNHH vận tải biển Đông Long trong quý IV năm 2015 / Nguyễn Viết Dũng; Nghd.: Nguyễn Tuấn Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15357
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 26 Quản trị và phát triển kinh tế ở Biển Đông / Nguyễn Tác An chủ biên, Phan Minh Thụ, Nguyễn Thanh Vân, Tống Phước Hoàng Sơn . - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017 . - 260tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06463, PD/VT 06464, PM/VT 08796
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 27 Thiết kế tàu chở hàng bách hóa, trọng tải 16.500 tấn, vận tốc 13 Knots, hoạt động vùng biển Đông Nam Á / Hoàng Thị Ly, Cao Hoàng Trọng, Trần Văn Hòa; Nghd.: Phạm Thị Thanh Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 230tr. ; 30cm+ 05BV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18881
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 28 Xây dựng kế hoạch điều khiển tàu an toàn trên biển Đông trong điều kiện sóng to gió lớn cho các tàu vừa và nhỏ / Vũ Hữu Đức; Nghd.: Nguyễn Thanh Diệu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16579
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :