Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 195 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam / Phạm Thị Trang; Nghd: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12988
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 10 bước giải quyết vấn đề làm mát tại các máy chủ mật độ cao . - 2008 // Tạp chí công nghệ thông tin&truyền thông, số 332, tr. 19-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 3 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn-Đồng Xuân / Cao Minh Hiệp; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03801
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu quả đậu bắp sang thị trường Nhật Bản trong những năm gần đây / Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thúy Hoa, Nguyễn Thị Thu Thảo; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18427
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Biện pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương / Trần Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của trung tâm phát triển quỹ đất Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh / Vũ Thị Vân Anh; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03625
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông / Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Minh, Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Đoàn Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17986
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn, Thị Cẩm Lai ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Phạm Tuấn Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03589
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái / Phạm Thị Oanh; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03674
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi / Lê Thị Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại công ty cổ phần taxi Ba Sao / Vũ Văn Hiệu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03598
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-chi nhánh Kiến An / Tô Văn Tùng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03588
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương / Phan Thị Bích Tuyền; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 97tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03770
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao công tác chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở xây dựng Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03597
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quân đội khu vực 1 / Vũ Đức Thuần; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thị Hồng Xuyến; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02321
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vilaco / Vũ Minh Hà; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02307
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất / Lê Thị Quỳnh Như; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15133
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty TNHH 2 thành viên thuốc lá Hải Phòng / Chu Khánh Chi; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03750
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Vĩnh Cửu / Phạm Thị Lan Anh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15061
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Traphaco / Trần Thị Kim Oanh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02508
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH OSG Việt Nam / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp pháp triển đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An / Nguyễn Ngọc Biên; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01773
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Nguyễn Trung Hiếu ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03821
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở tỉnh Hải Dương đến năm 2025 / Bùi Văn Vương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03711
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh / Vũ Ngọc Thành ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 195 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :