Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 152 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam / Phạm Thị Trang; Nghd: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12988
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 10 bước giải quyết vấn đề làm mát tại các máy chủ mật độ cao . - 2008 // Tạp chí công nghệ thông tin&truyền thông, số 332, tr. 19-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 3 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông / Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Minh, Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Đoàn Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17986
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi / Lê Thị Hà; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quân đội khu vực 1 / Vũ Đức Thuần; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thị Hồng Xuyến; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02321
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vilaco / Vũ Minh Hà; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02307
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất / Lê Thị Quỳnh Như; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15133
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Vĩnh Cửu / Phạm Thị Lan Anh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15061
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Traphaco / Trần Thị Kim Oanh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02508
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH OSG Việt Nam / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp pháp triển đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An / Nguyễn Ngọc Biên; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01773
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp phát triển mô hình tuyến xe buýt xanh tại thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thu Yên; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01857
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề công nghệ, kinh tế và thủy sản đến năm 2020 / Chu Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03401
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác cảng Quảng Ninh / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 67 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00637
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Nhật Việt / Ngô Vân Anh; Nghd.: Ths Bùi Thị Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16264
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Các biện pháp phát triển công tác đại lý vận tải tại công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Ngôi sao xanh / Cao Thị Thu Cúc; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 85 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08137
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 21 Các biện pháp phát triển thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt nam giai đoạn 2016 - 2020 / Đặng Thị Hằng; Nghd.; TS Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00438
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Các biện pháp phòng vệ chống lại các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nước ngoài / Phan Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 71tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Các biện pháp tăng cường hoạt động khai thác tàu chuyến của công ty cổ phần Phú Hải Long / Nguyễn Thị Tâm; Nghd: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13026
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam sang Chile / Lê Đức Duy, Đào Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18209
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Cảng vụ Quy Nhơn bảo đảm an toàn hoạt động hàng hải trong khu vực quản lý / Trảo Nha . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 99
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 26 Cấp thoát nước/ Hoàng Hệu . - H.: Xây dựng, 1993 . - 175 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01787, Pd/vt 01788
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • 27 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Lê Ngọc Linh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15330
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Y học biển Việt Nam và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thành Luân; Nghd.: Ths Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16364
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 29 Đánh giá tác động đến môi trường từ các nguồn phát sinh có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công của dự án "cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng" và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu / Bùi Thị Minh Phương, Đào Thị Huyền, Nguyễn Tố Vân; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18266
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với hoạt động của cảng Đình Vũ tại khu vực Hải Phòng / Nguyễn Thanh Hiền; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 35tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15183
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 152 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :