Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Investigating cryptocurrencies : Understanding, extracting, and analyzing blockchain evidence / Nick Furneaux . - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2018 . - xxxii, 287 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03936
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.25/968 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003936%20-%20Investigating%20Cryptocurrencies.pdf
 • 3 Tiềm năng sử sụng đồng tiền ảo BITCOIN tại Việt Nam / Phạm Lê Hoàng, Bùi Thị Thu Hà, Vũ Thị Lệ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18420
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :