Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Blockchain và ứng dụng trong quy trình vận hành LCL / Trung Bảo Hoàng, Vũ Thị Mai Phương, Trần Thanh Sơn; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17884
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Công nghệ Blockchain trong Logistic / Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Đình Tuấn, Lương Văn Minh . - 2019 // Journal of student research, Số 4, tr.52-59
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Investigating cryptocurrencies : Understanding, extracting, and analyzing blockchain evidence / Nick Furneaux . - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2018 . - xxxii, 287 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03936
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.25/968 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003936%20-%20Investigating%20Cryptocurrencies.pdf
 • 5 Nghiên cứu công nghệ Blockchain và ứng dụng trong giao dịch tiền điện tử / Lê Ngọc Tuấn; Nghd.: Nguyễn Cảnh Toàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03428
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 6 Sự khác biệt giữa phương thức thanh toán truyền thông và phương thức thanh toán hiện đại bằng công nghệ Blockchain, tiềm năng đối với Việt Nam / Vũ Hà Phương Tú, Đồng Thanh Hoa, Vũ Thị Phương; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18399
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :