Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán / Nguyễn Hữu Ba chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 227 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-HT-KT 0001-LT-HT-KT 0140, Pd/vv 03019, Pd/vv 03020, Pm/vv 02881-Pm/vv 02887, SDH/vv 00285
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải Thùy Dương / Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Nghd.: Ths Tô Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16250
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khải Bình / Nguyễn Khánh Linh; Nghd.: Tô Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 143tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15049
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Hồng Bàng / Lê Thị Minh Hằng; Nghd.: Ths Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16272
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ở Công ty Cổ phần Thanh niên Hải Phòng / Vũ Văn Dương; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 119 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02418
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 / Phạm Thị Hải; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02289
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Giant V / Phạm Đình Tuân; Nghd.: Ths Hoàng Thị Hồng Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16253
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 8 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Thống Nhất Hải Phòng / Bùi Thị Bích Thảo; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16249
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng / Đỗ Thị Yến; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02693
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán công nợ tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tuấn / Đoàn Thị Huệ; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 116tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15046
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Hoàn thiện công tác kế toán thu chi tại các trường cao đẳng nghề công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Đinh Thị Hồng Lĩnh ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03125
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đông Á / Bùi Kim Chi.; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12228
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Lê Thị Thu Phượng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02005
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03634
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán thu chi tại các đơn vị sự nghiệp thể thao trên địa bàn thành phố Hải Dương / Phạm Thị Thu Hương ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03126
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại CTCP thương mại & vận tải 64 / Mai Thị Dung, Phan Minh Thúy, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 144tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17961
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 17 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc / Lê Thảo Lan; Nghd.: Ths Lê Trang Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16268
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hải Long / Nguyễn Thu Hương; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16271
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Quốc tế Thịnh Vượng / Bùi Thị Vân Anh, Vũ Thị Minh Châu, Vũ Thị Phương Hoa; Nghd.: Lê Trang Nhung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 116tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17395
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải QTM / Phạm Thị Kim Liên; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 118 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16265
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Phú Sang / Nguyễn Ngọc Trâm; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16270
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 22 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thanh toán không sử dụng tiền mặt tại ngân hàng TMCP - CT Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Phạm Thùy Vân; Nghd.:Ths Lê Trang Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16267
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 23 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải Tín Đạt / Đinh Thị Mai Hoan; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16269
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công nghệ thông tin Anh Nguyễn / Nguyễn Thị Thùy Trang; Nghd.: Ths Bùi Thị Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16274
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 25 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tam Long / Vũ Thị Bích Phượng; Nghd.: Ths Bùi Thị Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 129 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16261
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Sông Hàn / Nguyễn Thị Linh Yến; Nghd.: Ths Lê Trang Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16275
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần nhựa và Cơ khí Hải Phòng / Phạm Thị Phương Hiếu; Nghd.: Hoàng Thị Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15044
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 28 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ. / Mai Thị Ngân; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15048
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 29 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình / Đào Thị Loan; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15042
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 30 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và XNK Phạm Hải. / Nguyễn Thị Thanh Thúy; Nghd.: Vũ Thị Như Quỳnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15085
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2
  Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :