Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 57 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trung tâm phát thanh-truyền hình Hải Phòng / Nguyễn Anh Tú; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện Kim Thành - Hải Dương / Bùi Thị Kim Dung; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03861
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực Vietel huyện Phú Riếng / Vũ Trường Sơn ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải 128, Quảng Ninh / Phạm Quang Trung ; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03776
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Bình Phước / Nguyễn Thị Kim Loan ; Nghd.; Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03148
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền / Lương Thị Hà Anh ; Nghd. : Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03791
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc / Đào Thị Thảo; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02490
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại chi cục hải quan khu chế xuất khu công nghiệp Hải Phòng / Nguyễn Văn Tuyền; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02048
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Công; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại UBND TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh / Trần Đại Dương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03946
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng / Nguyễn Minh Đức, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03961
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng / Hà Thị Tuyết; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03643
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế nhập khẩu tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Phan Thị Dung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02521
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tại dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý / Lê Tuấn Anh;Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16501
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Đánh giá tình hình tiêu thụ và đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng KBC / Ngô Thị Mai Phương; Nghd.: T.S Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15045
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 17 Hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước tại chi cục thuế quận Ngô Quyền / Hoàng Thị Hải; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03144
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Đặng Thị Bình An; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02336
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức tại cơ quan quận ủy Hải An, Hải Phòng / Vương Đình Đức; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02273
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hả; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02226
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 - 2020 / Võ Trí Dũng; Nghd.: TS Nguyễn Văn Khoảng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00431
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng, qua số liệu 02 phường Phạm Hồng Thái và Phan Bội Châu / Trần Ngọc Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02254
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện công tác quản lý khai thác kết cấu hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải trên tuyến luồng Hải Phòng-Quảng Ninh của tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc / Lưu Thị Hồng Hiếu; Nghd.: Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02094
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phương Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng / Đinh Thị Kim Dung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 105tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02595
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Bắc / Từ Minh Hùng ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03130
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân Huyện ủy Thủy Nguyên Hải Phòng / Đào Thanh Bình; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02552
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng / Hoàng Văn Hiệp; Nghd.: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00437
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam / Nguyễn Huy Toản; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT / Bùi Thị Tuyết Nhung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02491
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Song Ngọc / Phạm Thị Thanh Thúy; Nghd.: TS Phạm Văn Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02575
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 57 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :