Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thu phí cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Tiến Thành ; Nghd. : Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03697
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp tăng cường công tác thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng / Đỗ Thị Thùy Linh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp khối giáo dục qua Kho bạc Nhà nước Hải Phòng / Pham Thị Thúy Vân ; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03778
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng / Hoàng Hồng Giang; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02077
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu xây dựng cơ sở huấn luyện nghiệp vụ rửa két hàng bằng dầu thô tại Việt Nam / Cổ Tấn Anh Vũ; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 160 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00395
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :