Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 144 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 công trình kiến trúc thế giới của thế kỷ XXI: tầm nhìn mới cho ngành xây dựng tại Việt Nam . - H. : Xây dựng, 2016 . - 31tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06160, PD/VT 06161, PM/VT 08497, PM/VT 08498
 • Chỉ số phân loại DDC: 724
 • 2 ANSYS phân tích kết cấu công trình thuỷ lợi thuỷ điện. Tập 1, Các bài toán cơ bản / Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012 . - 362tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06071, PD/VT 06072, PM/VT 08406, PM/VT 08407
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1 / Lê Duy Phương . - H. : Xây dựng, 2018 . - 411tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06141, PD/VT 06142, PM/VT 08477, PM/VT 08478
 • Chỉ số phân loại DDC: 720
 • 4 Bài tập giải tích / Nguyễn Bằng Giang ch.b; Nguyễn Thị Lệ Hải, Mai Thị Hồng, Trần Văn Khiên,.. . - H. : Xây dựng, 2018 . - 299tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06174, PD/VT 06175, PM/VT 08501, PM/VT 08502
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông. T.1 / Phạm Văn Thoan ch.b; Phạm Thị Thúy . - H. : Xây dựng, 2018 . - 420tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06178, PD/VT 06179, PM/VT 08513, PM/VT 08514
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông. Tập 2 / Phạm Văn Thoan . - H. : Xây dựng, 2018 . - 432tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06180, PD/VT 06181, PM/VT 08515, PM/VT 08516
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Bản và tấm mỏng đàn hồi / Trần Chương . - H. : Xây dựng, 2018 . - 200tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05908, PD/VT 05909, PM/VT 08203, PM/VT 08204
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 8 Bến cầu tàu trong công trình bến cảng / Nguyễn Quốc Tới . - H. : Xây dựng, 2015 . - 240tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06077, PD/VT 06078, PM/VT 08434, PM/VT 08435
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Phòng / Trần Nhân Hậu; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02785
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 BIM and Construction Management : Proven Tools, Methods, and Workflows/ Brad Hardin, Dave McCool . - 2nd ed. - India : Wiley, 2015 . - 375p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03754, SDH/LT 03755, SDH/LT 03840, SDH/LT 03841
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003754-55%20-%20BIM%20and%20construction%20management.pdf
 • 11 Bùn cát sông ngòi & bồi lắng hồ chứa / Phạm Thị Hương Lan . - H. : Xây dựng, 2017 . - 179tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06087, PD/VT 06088, PM/VT 08422, PM/VT 08423
 • Chỉ số phân loại DDC: 551
 • 12 Cầu bê tông cốt thép (thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05). T. 1 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 320tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06019, PM/VT 08355
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 13 Cầu bê tông cốt thép (thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05). T. 2 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 275tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06018, PM/VT 08354
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 14 Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 2 / Lê Đình Tâm . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2018 . - 280tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06168, PD/VT 06169, PM/VT 08507, PM/VT 08508
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 15 Cầu dây văng / Lê Đình Tâm (ch.b), Phạm Duy Hoà . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 272tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06584
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 16 Cầu thép / Lê Đình Tâm . - Tái bản lần 4. - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 355tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06583
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 17 Cầu thép / Lê Đình Tâm . - Tái bản lần 4. - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 355tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06016, PM/VT 08352
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 18 Civil 3D 2013 thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị. Tập 1, Quy hoạch cao độ nền thoát nước đô thị / Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thanh Hương . - H. : Xây dựng, 201 . - tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06182, PD/VT 06183, PM/VT 08517, PM/VT 08518
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Civil 3D 2013 thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị. Tập 2, Thiết kế đường-nút giao thông / Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thanh Hương . - H. : Xây dựng, 2015 . - 414tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06184, PD/VT 06185, PM/VT 08519, PM/VT 08520
 • Chỉ số phân loại DDC: 625.7
 • 20 Construction economics and cost management for civil engineers / Sarah Crowe editor . - New York : Willford Press, 2016 . - 184p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03748, SDH/LT 03806
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003748%20-%20Construction%20economics%20and%20cost%20management%20for%20civil%20engineers.pdf
 • 21 Construction materials, methods, and techniques : Building for a sustainable future / Eva Kultermann, William P. Spence . - 4th ed. - Australia : Cengage Learning, 2017 . - 920p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03706, SDH/LT 03707
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 22 Construction skills / Glenn P. Constin . - Australia : Cengage Learning, 2017 . - 224p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03708, SDH/LT 03709
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 23 Cours de mecanique des contructions / A. Darkov . - M. : Mir, 1968 . - 678 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00598-Pm/Lv 00600
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 24 Công nghệ mới trong nghiên cứu và quản lý cửa sông và bờ biển / Nguyễn Trung Việt ch.b; Dương Hải Thuận, Lê Thanh Bình, Nguyễn Việt Đức . - H. : Xây dựng, 2017 . - 144tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05986, PD/VT 05987, PM/VT 08317, PM/VT 08318
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Công nghệ thi công cầu nhanh / Ngô Châu Phương ch.b; Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Danh Huy . - H. : Xây dựng, 2018 . - 232tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06085, PD/VT 06086, PM/VT 08424, PM/VT 08425
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 26 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi / Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng . - H. : Xây dựng, 2010 . - 196tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06067, PD/VT 06068, PM/VT 08408, PM/VT 08409
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu / Phạm Văn Giáp ch.b; Nguyễn Ngọc Huệ, Bạch Dương . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2018 . - 282tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06131, PD/VT 06132, PM/VT 08487, PM/VT 08488
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 28 Cơ học kết cấu: 1991-2018 : Đề thi-đáp án-thang điểm / Nguyễn Mạnh Yên ch.b; Phạm Đình Bà, Dương Văn Thứ, Nguyễn Văn Ngọc,.. . - H. : Xây dựng, 2018 . - 208tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06153, PD/VT 06154, PM/VT 08495, PM/VT 08496
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 29 Đánh giá tổn thất mới của các công trình biển trọng lực bằng bê tông cốt thép / Nguyễn Văn Ngọc; Nghd.: Phạm Khắc Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2001 . - 224tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000003%20-%20NGUYEN%20VAN%20NGOC-10p.pdf
 • 30 Điều hòa không khí ứng dụng / Võ Chí Chính, Vũ Huy Khuê, Mã Phước Hoàng . - H. : Xây dựng, 2018 . - 345tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06901, PD/VT 06902, PM/VT 08525-PM/VT 08532
 • Chỉ số phân loại DDC: 697
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 144 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :