Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải / Lê Đức Anh, Phạm Thị Quyên, Nguyễn Hồng Hương; Nghd.: Tô Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17316
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :