Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nâng cao chất lượng công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng / Vũ Trọng Lân; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03453
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Tăng cường công tác quản lý đối với đường thủy nội địa của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng / Nguyễn Xuân Phát; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02634
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :