Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Phân tích tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Trần Thị Hiền; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15117
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Thực trạng và giải pháp nâng cao tình hình tiêu thụ sản phẩm lô gỗ của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Nguyễn Thị Kim Than Hòa; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15099
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :