Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Ngôi sao xanh / Nguyễn Đức Long, Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03286
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Các biện pháp phát triển công tác đại lý vận tải tại công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Ngôi sao xanh / Cao Thị Thu Cúc; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 85 tr ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08137
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :