Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác kho CFS của công ty cổ phần Container Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16328
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại xí nghiệp cảng Viconship thuộc công ty cổ phần container Việt Nam / Lê Tiến Thành; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03542
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần container Việt Nam giai đoạn 2016-2018 / Nguyễn Thị Minh Thùy, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân; Nghd.: Trần Thị Huyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 212tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18556
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Tác động của cảng Green port tới hoạt động logistics và kinh doanh dịch vụ logistics của công ty cổ phần container Việt Nam / Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Thu Thảo, Bùi Thị Tính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18009
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Tổ chức giao nhận hàng giày Vans xuất khẩu tại kho CFS của chi nhánh công ty cổ phần container Việt Nam-xí nghiệp cảng Viconship (green port) trong quý II năm 2017 / Trần Thị Hoa, Hà Tùng Lâm, Lê Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17295
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :