Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03488
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải giai đoạn 2015-2020 / Nguyễn Quang Dũng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02036
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm GAS của công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Xuân Trường; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03298
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :