Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh / Nguyễn Thị Tấm; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15106
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :