Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Evaluation on the result of business activities of the transportation and trading services joint stock company ( Transco) / Luu Thi Thuy Hang ; Supervisor : Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17326
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại / Hồ Thị Hương Trà; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02023
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :