Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hóa chất PTN / Phạm Thị Minh Hải; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH hóa chất PTN / Đỗ Văn Tiến; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03393
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống tự động giám sát dây chuyền sản xuất las của công ty TNHH hóa chất PTN / Nguyễn Văn Phong; Nghd.: Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02139
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Xây dựng chương trình điều khiển cho dây chuyền sản xuất LAS của công ty hóa chất PTN / Lê Bá Toàn; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15434, PD/TK 15434
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :