Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Tổ chức thực hiện nhập khẩu lô dầu gốc tại công ty Cổ phần thương mại vận tải Trung Dũng / Phạm Thanh Mai; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14998
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :