Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác tàu dầu của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam-Vosco / Nguyễn Thị Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 65 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08143
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 2 Evaluation on the efficiency of bulk carrier operation in VietNam ocean shipping joint stock company / Nguyễn Anh Duy; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18103
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Evaluations on the business results of container shipping service at Viet Nam ocean shipping joint stock company / Doan Hong Viet; Nghd.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17334
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Lê Thị Thu Phượng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02005
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải container cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam-Vosco / Nguyễn Thị Việt Hạnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02013
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Lập kế hoạch tổ chức khai thác đội tàu chuyến với các hợp đồng ký kết vào quý III năm 2009 cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt nam / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 78 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08151
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 7 Logistics vận tải tàu chuyến hàng gạo bao tuyến Sài Gòn - Hải Phòng cho đội tàu công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Mai Hương; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17999
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Một số biện pháp tăng cường khai thác thị trường vận tải container bằng đường biển tuyến nội địa của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Lương Nhật Hùng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02356
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Bành Thị Hải Linh;Nghd.:PGS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 86 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00074
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 10 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00797
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phùng Thị Thiện;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 75 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Nghiên cứu và sử dụng chỉ số cước BDI tại công ty vận tải biển Việt Nam(Vosco) / Trần Nguyên Khôi; Nghd.: ThS. Bùi Xuân Trường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 81 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09149
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 13 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Phùng Thị Như Lệ; Nghd.: Hoàng Thị Thúy Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15098
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :