Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng thuyền viên tại Công ty vận tải biển Vinalines / Nguyễn Văn Thanh; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02503
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020 / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02006
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đề xuất phương án mua tàu container cho công ty vận tải biển Vinalines / Trần Văn Thành; Nghd.: TS.Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07309
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 4 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tàu container cho công ty vận tải biển Vinalines / Bùi Thanh Hải; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 105 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00624
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :