Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông . - H. : Giáo dục, 2000 . - 287tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: CHDB 00001-CHDB 00038, PD/VV 03406
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.107.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVV%2003406%20-%20B%C3%A0i%20Tap%20co%20hoc%20dat%20%20(NXB%20Gi%C3%A1o%20D%20c%202000)%20-%20V%20%20C%C3%B4ng%20Ng%20,%20386%20Trang.pdf
 • 2 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông . - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 391tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05812, PD/VV 06028, PM/VV 04704, PM/VV 04734, PM/VV 04735
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 3 Bài tập cơ học đất/ Bùi Anh Định, Đỗ Bằng . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975 . - 344 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00929
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.107 6
 • 4 Cơ học đất : Dùng cho sinh viên ngành: CTT, XDD, KCĐ, BĐA . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 233tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Cơ học đất =Basic soil mechanics. Tập 1/ R. Whitow; Nguyễn Uyên dịch . - In lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 1997 . - 387 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01418, Pd/vv 01419, Pm/vv 03181-Pm/vv 03186, Pm/vv 03584
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 6 Cơ học đất =Basic soil mechanics. Tập 2/ R. Whilow; Nguyễn Uyên dịch . - H.: Giáo dục, 1997 . - 380 tr.: In lần thứ 2; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01420, Pd/vv 01421, Pm/vv 03187-Pm/vv 03191, Pm/vv 03585
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 7 Cơ học đất / Trịnh Văn Cương; Cao Văn Chí chủ biên . - H. : Xây dựng, 2003 . - 310tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02506, Pd/vt 02507, Pm/vt 04554-Pm/vt 04557
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 8 Cơ học đất: Ứng dụng trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích . - H. : Xây dựng, 2013 . - 279 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05339, PM/VT 07471
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 9 Địa chất công trình / Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Định, .. . - H. : Xây dựng, 2002 . - 286 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: DCCT 0001-DCCT 0090, Pd/vt 00167-Pd/vt 00169, Pm/vt 00738-Pm/vt 00743, SDH/Vt 00777
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 10 Địa chất công trình / Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Định, Nguyễn Xuân Diến . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2015 . - 287tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06371, PM/VT 08668, PM/VT 08669
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 11 Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất / Nguyễn Thị Khánh Ngân, Nguyễn Ngọc Thắng . - H. : Xây dựng, 2019 . - 73tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06176, PD/VT 06177, PM/VT 08499, PM/VT 08500
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :