Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO / Nguyễn Hữu Lộc chủ biên . - Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2018 . - 336tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06506, PD/VT 06507
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.3
 • 2 Khuyến học : Cuốn sách tạo sự hùng mạnh cho nước Nhật / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch . - H. : Nxb. Thế giới, 2018 . - 231tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07334, PD/VV 07335
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.9
 • 3 Phương pháp tư duy dành cho nhà giáo dục / Karen F. Osterman, Robert B. Kottkamp; Phạm Thị Kim Yến, Nguyễn Đào Quý Châu dịch . - Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2006 . - 375 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02856-Pd/vt 02859, Pm/vt 05240-Pm/vt 05244, SDH/Vt 00927
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.3
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :