Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Công trình cải tạo đường sông bằng đất / V.V. Đêgtjarên; Bùi Ngọc Tài, Nguyễn Đức Toàn dịch; Lưu Công Đào hiệu đính . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1979 . - 225 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01606
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 2 Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 ( đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ) / Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Thị Vân Anh ; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17464
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đất xây dựng-địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng / Lê Thị Thanh Bình; Chb: Nguyễn Ngọc Bích . - H. : Xây dựng, 2001 . - 387tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02489-Pd/vt 02491, Pm/vt 04580-Pm/vt 04597
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 4 Nghiên cứu cải tạo, nâng cấp luồng kênh Cái Tráp / Nguyễn Trung Hiến; Nghd.: Trần Long Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02175
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Nghiên cứu đánh giá trạng thái kỹ thuật và nâng cấp cải tạo bến phụ và bến số 1,2 của chi nhánh công ty TNHH một thành viên cảng Hải Phòng XNXD Chùa Vẽ / Bùi Anh Đức; Nghd.; PGS.TS. Phạm Văn Thứ . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01341
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ trong nâng cấp, cải tạo kết hợp trồng cây chiết giảm sóng đê biển I, Đồ Sơn, Hải Phòng, đoạn từ K0-K11+500 và K17-K17+591 / Nguyễn Trung Thành; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 116 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01937
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, nâng cấp và thiết kế mặt cắt đê hợp lý cho tuyến đê tả sông Thái Bình huyện Tiên Lãng, Hải Phòng / Nguyễn Hoài Phương; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01942
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Phân tích, đánh giá, hoàn thiện dự án đầu tư cải tạo tuyến sông Móng Cái đoạn từ Vạn Gia đến cầu Ka Long / Vũ Tuấn Nghĩa; Nghd.: Nguyễn Thị Diễm Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02678
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Technologies for the treatment and recovery of nutrients from industrial wastewater / Angeles Val del Rio, Jose Luis Campos Gomez, and Anuska Mosquera Corral, editors . - xxiii, 390 pages : illustrations ; 29 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 631.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/35.%20Technologies%20for%20the%20Treatment%20and%20Recovery%20of%20Nutrients%20from%20Industrial%20Wastewater.pdf
 • 10 Thiết kế nâng cấp cải tạo đường liên xã Minh Tân - Bình Thanh huyện Kiến Xương, Thái Bình ( Km1+0.00-Km3+0.00) / Trần Văn Thành, Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Dương Vương; Nghd.: Phạm Thị Ly . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 106 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17730
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 11 Thiết kế nâng cấp cải tạo tuyến đường 354, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Duyên; Nghd.: Phạm Thị Ly . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 166 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17735
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 12 Thiết kế tổ chức thi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối ừ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng (Km 16+0.00-Km19+0.00) / Nguyễn Thị Hà, Đặng Bá Duy, Đào Thúy Hằng, Trương Văn Lĩnh; Nghd.: Phạm Thị Ly . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18198
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 13 Ứng dụng ansys trong mô phỏng số và tối ưu hóa kích thước bản thép sử dụng trong gia cố dầm BTCT khi sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các công trình / Bùi Quốc Bình, Đoàn Thế Mạnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 31tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00914
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :