Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A study on evaluation of Chua Ve terminal's operational performance / Hàn Khải Cương; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17904
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự chi nhánh cảng Chùa Vẽ-Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Dương Quang Đăng ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ / Phạm Thị Thùy Dung; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01999
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Dẫn tàu an toàn từ trạm hoa tiêu cập cầu Cảng Chùa Vẽ-Hải Phòng / Trần Anh Tuấn, Lê Thái Hoàng, Ngô Văn Thép, Đỗ Văn Nam; Nghd.: Mai Xuân Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17320
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Dự báo lượng container qua xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ cảng Hải Phòng đến năm 2020 / Phạm Thị Thu Hằng; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 191 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00803
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác cảng Chùa Vẽ / Đinh Ngọc Ánh; Nghd.: PGS. TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14918
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Evaluating occupational safety in port of HaiPhong joint stock company-Chua Ve terminal branch / Nguyen Cuong Nam; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16606
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Evaluating the freight forwarding process for shipments imported by sea at Chua Ve container terminal / Nguyen Viet Tung; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18117
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Evaluating the labor quality in port of Hai Phong joint stock company-Chua Ve terminal / Do Phuong Thao; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17365
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Evaluation of import FCL cargoes forwarding process at Chua Ve terminal / Le Thuy Duong; Nghd.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17917
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Lập kế hoạch giải phóng tàu container tại chi nhánh cảng Chùa Vẽ / Nguyễn Ngọc Khánh Chi, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Thị Hoàn; Nghd.: Trần Văn Lâm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17925
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Lập kế hoạch giải phóng tàu tại cảng Chùa Vẽ / Phạm Sơn Tùng, Bùi Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17929
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý container tại bãi cảng chùa Vẽ-Hải Phòng / Trương Thế Hinh; Nghd. :PTS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1998 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00034
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 14 Nghiên cứu lập dự án cải tạo và xây dựng bến xếp dỡ container chuyên dụng chùa Vẽ Hải Phòng năm 2010 / Dương Văn Bạo;Nghd.:Vương Toàn Thuyên, PGS-PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1997 . - 61 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00028
 • Chỉ số phân loại DDC: 354.6
 • 15 Recommendations to improve the business efficiency of port of Hai Phong JCS - Chua Ve terminal / Dang Thi Thanh Nhan; Nghd.: Vu Thu Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15386
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Tái cấu trúc nhân sự tại chi nhánh cảng Chùa Vẽ - công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Phạm Việt Anh; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02611
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu 15000 DWT cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng / Phạm Minh Giang, Nguyễn Văn Thể, Nguyễn Sinh Tâm; Nghd.: Phạm Quốc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17445
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Thiết kế bản vẽ thi công và lập biện pháp tổ chức thi công nạo vét luồng sông Cấm (đoạn từ cảng Chùa Vẽ đến cảng Hoàng Diệu) cho tàu 20.000 DWT / Nguyễn Văn Khoa; Nghd.: Trần Khánh Toàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 85tr. ; 30cm 35 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14004, PD/TK 14004
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Thiết kế cổng trục bánh lốp kiểu RTG, vận chuyển xếp dỡ hàng container 40', khẩu độ 23,47m chiều cao nâng 15,24m cho công ty cổ phần cảng Hải Phòng-chi nhánh cảng Chùa Vẽ / Hoàng Thái Sơn, Lưu Bảo Cương, Phan Hoàng Tiến; Nghd.: Phạm Đức . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 145tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17796
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 20 Thiết kế tổ chức thi công bến sà lan 400 tấn, Cảng Viconship - Cụm cảng Chùa Vẽ - Thành Phố Hải Phòng / Đào Quang Toản; Nghd.: Ths. Hoàng Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 148 tr.; 30 cm + 21 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07992, PD/TK 07992
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Xây dựng hệ thống chứng từ trong quản lý và giao nhận Container theo hệ thống quản lý container tại cảng Chùa Vẽ. / Nguyễn Vũ Hà;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 63 tr. 29 cm. 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00122
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1
  Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :