Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các đề xuất để cải thiện hoạt động của kho CFS tại Công ty Cổ phần Vận tải Container Việt Nam - Green Port / Nguyễn Ngọc Ánh, Bùi Minh Phương, Giang Ngọc Bích, Nguyễn An Phú; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18734
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá công tác tổ chức xếp dỡ hàng cho tàu container tại xí nghiệp cảng Green Port / Mai Thị Lan Phương; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14976
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đề xuất biện pháp cải tiến quy trình giao nhận container tại cầu cảng Green Port / Trần Hà Ngọc Điệp; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16319
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Lập trình điều khiển cho hệ thống Spreader VDL SMITS tại cảng Green Port sử dụng PLC S7-300 / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 51 tr.; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15449, PD/TK 15449
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng GreenPort / Trần Bảo Hưng; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01058
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Phân tích cấu trúc động học cơ cấu thay đổi tầm với, nâng hạ hàng và trang thiết bị điều khiển cần trục KE tại cảng GREEN PORT / Hoàng Văn Nguyên; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16795, PD/TK 16795
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Quy trình giải phóng tàu APL Chu Lai-container ship tại cảng Green Port / Nguyễn Khánh Linh, Đồng Thị Mai Linh, Bùi Phương Thảo; Nghd.: Trần Văn Lâm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18032
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Tác động của cảng Green port tới hoạt động logistics và kinh doanh dịch vụ logistics của công ty cổ phần container Việt Nam / Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Thu Thảo, Bùi Thị Tính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18009
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động khai thác bến cảng container của Green port / Phạm Minh Thanh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 86 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08149
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :