Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao sản lượng hàng hóa thông qua Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu / Nguyễn Thị Tú Uyên, Vũ Thu Uyên; Nghd.: Hoàng Thị Minh Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18969
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Evaluating customer satisfaction on logistic services of Hai Phong joint stock company-Hoang Dieu terminal / Vu Tra My; Nghd.: Tran Hai Viet . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16629
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Evaluating on the cargo warehouse operation at port of Hai Phong joint stock company-Hoang Dieu terminal / Le Trong Nhan; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17337
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Evaluating the efficiency of business activities in Hoang Dieu port-one member limited company / Tran Thi Dieu Trinh; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17366
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Evaluation on the business capacity in Haiphong port joint stock company - Hoang Dieu terminal / Nguyen Hoang Anh; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16619
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Evaluations on loading and unloading services in Hai Phong fort joint stock company - Hoang Dieu terminal / Vu Tran Ngoc Diep; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16653
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Lập kế hoạch giải phóng tàu chở thép tấm tại cảng Hoàng Diệu năm 2016 / Vũ Thị Nguyệt; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16137
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Lập kế hoạch giải phóng tàu DERYOUNG SUPERSTAR tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu / Trịnh Thị Lan, Trần Thị Bích Ngân, Nguyễn Thị Thùy Trang; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18982
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Lập kế hoạch và tổ chức giải phóng tàu OCEAN MERCY tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu / Đặng Lưu Linh Tâm, Lê Thị Thùy Dung, Phạm Minh Hoàng; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18988
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Lựa chọn mô hình dự báo ngắn hạn cho lượng hàng thông qua cảng thuộc công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu theo tháng năm 2017 / Phạm Thái Hòa, Phạm Thị Hà, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Quốc Đại; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17277
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Nâng cao chất lượng lao động tại Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu. / Vũ Thanh Xuân; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02957
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Nghiên cứu và đánh giá hoạt động tổ chức tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ MTV cảng Hoàng Diệu năm 2017 / Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Hậu; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17931
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Recommendations to enhance services in limited liability company member Hoang Dieu port / Nguyen Thi Thu Phuong; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16604
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Recommendations to enhance the process of recruiting human resources in port of Hai Phong-Hoang Dieu terminal / Ngo Thi Thanh Thanh Tam; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16621
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Recommendations to improve the human resource management at Hoang Dieu terminal / Nguyen Thi Thanh Nhan; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16640
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Suggestions to improve the service quality at Hai Phong port joint stock company - Hoang Dieu terminal / Pham Ha Phuong; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16652
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Thiết kế bản vẽ thi công và lập biện pháp tổ chức thi công nạo vét duy tu luồng Sông Cấm đoạn từ cảng Hoàng Diệu đến ngã ba Đình Vũ / Đặng Bá Thế; Nghd.: Trần Khánh Toàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 106 tr.; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17157, PD/TK 17157
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Xây dựng phần mềm quản lý sản xuất và lập bảng lương sản xuất cho công nhân xếp dỡ chi nhánh cảng Hoàng Diệu - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Trần Xuân Cảnh; Nghd.: Lê Trí Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15200
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :