Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Assessment of business results of Tan Vu terminal in the year 2015 / Nguyen Anh Tuan; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16633
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Tạ Văn Điệt; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02012
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Dẫn tàu an toàn từ trạm hoa tiêu cập cầu cảng Tân Vũ-Hải Phòng / Thái Bá Công, Dương Công Chu, Vương Thượng Hải, Khổng Minh Nghĩa; Nghd.: Phạm Văn Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17317
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Đánh giá chất lượng dịch vụ Cảng Tân Vũ / Nguyễn Quốc Khánh, Vũ Thế Dũng, Phạm Thị Phương Vân ; Nghd.: Nguyễn Thị Nha Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18835
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 5 Evaluating the efficiency of business activities of HaiPhong port JSC, Tan Vu container terminal / Nguyen Thi Ngoc Yen; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17336
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Evaluating the handling procedure for import container in Hai Phong JSC, Tan Vu container terminal / Nguyễn Sơn Long; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 47tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17331
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Giải pháp hoàn thiện quy trình dịch vụ bốc xếp và giao nhận hàng container tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng - chi nhánh Cảng Tân Vũ / Nguyễn Đức Hiếu; Nghd.: Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16352
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Lập kế hoạch giải phóng tàu BELA J tại chi nhánh cảng Tân Vũ-Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Phạm Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Lạnh, Trần Hương Giang; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17885
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Marketing strategies of port of Hai Phong joint stock company for Tan Vu terminal 2016-2020 / Nguyen Quynh Nga; Nghd.: Duong Van Bao . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16618
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Một số biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng dịch vụ tại chi nhánh cảng Tân Vũ, Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Đặng Kim Anh Tú; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02607
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại chi nhánh cảng Tân Vũ thuộc công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Đồng Thúy Hằng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03847
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại chi nhánh cảng Tân Vũ / Đinh Thị Minh Phượng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03455
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Nâng cao hiệu quả khai thác cảng container tại chi nhánh cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Tiến; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02380
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại chi nhánh cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Trần Thanh Sơn; Nghd.: Ths. Nguyễn Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15006
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Port service development in Haiphong port JSC, Tan Vu container terminal / Pham Thai Minh; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16584
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Research on the improvement of ships arrival and departures procedures at Tan Vu terminal / Kalilkadal Ahmade Mussagy; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 61tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18108
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Thiết kế hệ thống cung cấp điện trạm 22/6 KV cảng Tân Vũ - Hải Phòng / Trần Kim Cúc; Nghd.: Vũ Thị Thu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 40 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16785, PD/TK 16785
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Tổ chức giao nhận nhập khẩu lô hàng nguyên container tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng-chi nhánh cảng Tân Vũ / Vũ Văn Đức, Nguyễn Mai Hương, Vũ Thị Mai Linh; Nghd.:Nguyễn Thị Thanh Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17923
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :