Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Benchmarking the effiency of container ports in Vietnam / Phạm Thị Minh Thúy, Bùi Thị Thùy Linh, Vũ Phương Thảo . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01112
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Các giải pháp hiện đại hoá cảng container và ứng dụng vào cảng Bến Nghé thuộc cụm cảng thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Trọng Cừu; Nghd.: TS. Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 95 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00038
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 3 Container logistics : The role of the container in the supply chain / Edited by Rolf Neise . - xxxii, 415p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03985
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5/442 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003985%20-%20Container-logistics.pdf
 • 4 Cơ cấu hành chính và quyền sở hữu công tình cảng container Châu Á / Trương Thị Nhật Lệ, Bùi Thùy Dương . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.16-20
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 5 Dẫn tàu an toàn cập cầu cảng container quốc tế Lạch Huyện-Hải Phòng / Cao Văn Lộc, Trần Đức Thắng, Nguyễn Quang Thịnh; Nghd.: Mai Xuân Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18044
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Đánh giá hiệu quả khai thác cảng Container của Công ty Cổ phẩn Cảng Xanh VIP / Đinh Thị Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Trương Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Minh Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18342
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đánh giá tác động và đề xuất quy chế quản lý môi trường trong hoạt động bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, luân chuyển sử dụng, quay vòng container tại các cảng container Hải Phòng / Bùi Đình Hoàn, Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 28 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00593
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 8 Evaluating container terminal operation under the application of information technology at Nam Hai Dinh Vu port / Bui Thi Thu Thao; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16630
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Evaluating the efficiency of container quay operationin Hai An port Company Limited / Nguyen Thi Thanh Huyen; Supervisor: Nguyen Huu Hung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17356
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Hệ thống cảng container tại Hàn Quốc: thách thức và giải pháp / Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Kiều Oanh . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.5-11
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 11 Improving service quality of Cai Mep international container terminal of Saigon newport corporation / Okorie Innocent; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16615
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Lập kế hoạch giải phóng tàu ONE CONTRIBUTION tại Cảng Container Quốc tế Hải Phòng / Lê Thị Minh Anh, Đới Thị Ánh, Lương Thị Thu Hà, Phạm Hải Ninh; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18983
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Lập kế hoạch giải phóng tàu WANHAI 805 tại Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế - Tân Cảng Hải Phòng / Ngô Hải Dương, Đinh Đức Huy, Dinh Quang Tiến; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18966
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Nâng cao hiệu quả khai thác cảng container tại chi nhánh cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Tiến; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02380
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Nghiên cứu đánh giá thị trường cảng Container trên cơ sở mối tương quan cạnh tranh giữa các cảng Container khu vực Hải Phòng / Nguyễn Minh Đức, Phạm Thị Yến . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 40tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01115
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Port operations and container terminal management / Evrim Ursavas Guldogan . - Deutschland : Verlag Dr. Muller, 2011 . - 93p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00757
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.1
 • 17 Protecting our ports : domestic and international politics of containerized freight security / Suzette R. Grillot, Rebecca J. Cruise, Valerie J. D'Erman . - London : Routledge, 2010 . - 185p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.32
 • 18 Recommendations to enhance the efficiency of port operation for container at Dinh Vu petroleum services port joint stock company / Nguyen Minh Phuong; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17362
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Thiết kế bản vẽ thi công Cảng container Cái Mép Thượng - giai đoạn II cầu tàu 80.000 DWT / Trần Anh Dũng, Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Thế Vinh; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 168tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17441
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng container 30.000DWT trên khu đất cảng xăng dầu Cát Lái. / Phạm Thị Nguyệt.; Nghd.: Th.s Vũ Thị Chi . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 151 tr. ; 30 cm. + 20 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11331, PD/TK 11331
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công đê chắn sóng cảng container Vũng Tàu / Phạm Văn Tới, Bùi Lê Hiệp, Trần Đức Tân; Nghd.: Nguyễn Thị Diễm Chi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 108tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17440
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Thiết kế tổ chức thi công cảng container Cái Mép thượng 80.000 DWT - giai đoạn 1 / Phan Đức Hiếu; Nghd.: Ths Thái Hoàng Yên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 139 tr. ; 30 cm. + 21 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11006, PD/TK 11006
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động khai thác bến cảng container của Green port / Phạm Minh Thanh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 86 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08149
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 24 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cạnh tranh của cảng container quốc tế Hải Phòng HICT / Ngô Hải Dương, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Mai Anh, Trần Ngọc Hải . - 2019 // SEE journal of science, tr. 91-99
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :