Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kinh tế vi mô trắc nghiệm / Vũ Kim Dũng . - H. : Lao động, 2012 . - 198tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 05701
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
  • 2 Ngân hàng câu hỏi kinh tế vi mô : Microeconomics test bank / Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh c.b . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 . - 227tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 04385, PM/VV 04695, PM/VV 04696
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :