Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Phân tích cấu trúc động học cơ cấu thay đổi tầm với, nâng hạ hàng và trang thiết bị điều khiển cần trục KE tại cảng GREEN PORT / Hoàng Văn Nguyên; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm+ 02 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 16795, PD/TK 16795
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :