Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cổ phần hoá các doanh nghiệp vận tải biển-Một số điểm cần lưu tâm đối với doanh nghiệp và người đầu tư / TS. Vũ Trụ Phi . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 116-118
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Cổ phần hoá doanh nghiệp vận tải biển trong cơ chế thị trường hiện nay / Lê Văn Hiền;Nghd.: TS Phan Nhiệm . - TP Hồ Chí Minh: Tr ĐHHH, 1997 . - 107 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00017
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 3 Hỏi và đáp về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ Hoàng Công Thi . - H.: Thống kê, 1993 . - 128 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00842
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 4 Một số biện pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại công ty cổ phần cơ khí Hàng hải miền Bắc / Trần Minh Châu; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02547
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ công thương / Dương Đức Chính . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số134, tr. 13-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 6 Nghiên cứu giải pháp cho cảng Bến Nghé tham gia thị trường chứng khoán tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. / Phan Lệ Thuỷ; Nghd.: TS.Phan Nhiệm . - TP.HCM: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 72 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Nghiên cứu giải pháp để công ty Cổ phần container Việt nam (Viconship) tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Hường; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 75 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00504
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá tạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. / Kiều Phương Ngọc;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 79 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00119
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.63
 • 9 Nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá công ty vận tải ô tô HP / Đào Doanh Trọng;Nghd.:TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 65 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00070
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Nghiên cứu xây dựng đề án cổ phần hoá ở công ty nạo vét đường biển / Trần Thanh Sơn;Nghd:Phạm Văn Cương, PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1997 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00024
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 11 Xây dựng phương án cổ phần hoá công ty thông tin điện tử Hàng Hải Việt Nam / Hà Thu Huyền;Nghd.:GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 185 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00079
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :