Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại công ty cổ phần cơ khí Hàng hải miền Bắc / Trần Minh Châu; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02547
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ công thương / Dương Đức Chính . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số134, tr. 13-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 3 Nghiên cứu giải pháp cho cảng Bến Nghé tham gia thị trường chứng khoán tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. / Phan Lệ Thuỷ; Nghd.: TS.Phan Nhiệm . - TP.HCM: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 72 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Nghiên cứu giải pháp để công ty Cổ phần container Việt nam (Viconship) tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Hường; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 75 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00504
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá tạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. / Kiều Phương Ngọc;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 79 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00119
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.63
 • 6 Xây dựng phương án cổ phần hoá công ty thông tin điện tử Hàng Hải Việt Nam / Hà Thu Huyền;Nghd.:GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 185 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00079
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :