Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 49 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh triển khai thủ tục thông quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 / Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03593
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát hải quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh / Phạm Hồng Hải; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03949
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thủ tục hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của cục hải quan Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Hương Ly; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03512
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất nhập khẩu đối với mặt hàng đầu tư tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02089
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Minh Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03827
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 / Đoàn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Văn Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02242
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Hoàng Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Trần Thị Tuyết Mai; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02090
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại chi cục hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực III / Phạm Tiến Quảng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03604
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 / Đoàn Thị Phượng; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16303
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Biện pháp tăng cường công tác thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I / Trần Thị Oanh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường quản lý chống gian lận thương mại tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III / Lê Thị Thành; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03221
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng may mặc gia công xuất khẩu tại cục hải quan Hải Phòng / Đặng Quang Hưng; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03008
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Các giải pháp tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. / Tạ Hữu Văn; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Các giải pháp tăng cường công tác thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII / Trương Thị Thu Hiền; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02817
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hàng đông lạnh tạm nhập, tái xuất vào thị trường Trung Quốc của cục hải quan thành phố Hải Phòng / Phạm Thế Toàn; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02375
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I / Nguyễn Minh Hiệp; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03162
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện công tác quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Phòng / Đào Thị Thanh Bình ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03893
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại cục hải quan Tp. Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02421
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Tp. Hải Phòng / Vũ Xuân Trường; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02422
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu hàng hóa tại cục hải quan Hải Phòng / Đỗ Thị Hằng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển qua cảng Hải Phòng của cục hải quan Hải Phòng / Nguyễn Tiến Hải; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01886
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Một số biện pháp đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Chuyên; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03291
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ / Nguyễn Thu Hằng; Nghd.: Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01898
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Một số biện pháp tăng cường cho công tác quản lý phân luồng tờ khai trong thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Trần Tiến Đạt; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02426
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp tăng cường chống thất thu thuế nhập khẩu qua áp mã số hàng hóa nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh / Phạm Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03531
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 49 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :