Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Critical research on sexism and racism in STEM fields / Ursula Thomas. Georgia Perimeter College, USA, and Jill Drake, University ofWest Georgia, USA , [editors] . - 1 Online-Ressource (xvii, 301 pages) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.81
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/64.%20Critical%20Research%20on%20Sexism%20and%20Racism%20in%20STEM%20Fields.pdf
 • 2 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo / Thuỷ Ngân . - H. : Lao động - xã hội, 2005 . - 632 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02717, Pd/vt 02718, SDH/vt 00849
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 3 Khuyến học : Cuốn sách tạo sự hùng mạnh cho nước Nhật / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch . - H. : Nxb. Thế giới, 2018 . - 231tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07334, PD/VV 07335
 • Chỉ số phân loại DDC: 370.9
 • 4 School finance : A policy perspective / Allan R. Odden, Lawrence O. Picus . - 2nd ed. - Boston : McGraw Hill, 2000 . - 476p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00434
 • Chỉ số phân loại DDC: 370
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/School%20finance.pdf
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :