Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bốn mươi năm kinh nghiệm Đài Loan/ Cao Huy Quân chủ biên; Mai Quốc Liên biên tập . - H.: Knxb, 1992 . - 288 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00022, Pm/vv 00023
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.512
 • 2 Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập/ Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh, An Thể Phú . - H: Tài chính, 2002 . - 231 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02677, Pd/vv 02678, Pm/vv 02607-Pm/vv 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Kinh tế học vĩ mô/ Robert J. Gordon . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 898 tr.: 5th; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00268, Pd/vt 02052-Pd/vt 02054, Pm/vt 01070, Pm/vt 02458-Pm/vt 02460, Pm/vt 04392, Pm/vt 04393, SDH/Vt 00735
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 4 Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế các nước/ Trung tâm kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Nguyễn Trí Dũng chủ biên . - H.: Thống kê, 1993 . - 218 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00851, Pm/vv 00058
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :