Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H : Lao động, 2008 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05833
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 2 Economics : Principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley R. Brue . - 15th ed. - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 790p. ; 28cm + 01 đĩa CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00892
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Macro economics / Robert Ernest Hall,John B.Taylor . - 5th. - New York : Norton, 1997 . - 539 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01063
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 4 The macroeconomy today / Bradley.R Schiller . - 5 th. - Boston : Mc Graw Hill, 2003 . - 471 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01076
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :