Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Vietel Bình Phước / Nguyễn Thị Thanh Hương ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03136
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Viettel Quảng Ninh / Đinh Thị May; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03939
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của tổng công ty viễn thông quân đội Viettel / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 99 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02241
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Bảo hiểm PVI Duyên Hải / Đặng Diệu Linh; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03936
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Thị Hồng; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02493
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam / Đặng Thúy Hồng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Hoàn thiện công tác quản trị đội ngũ chăm sóc khách hàng tại Mobifone / Nguyễn Văn Chín; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02322
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại chi nhánh cảng Tân Vũ / Đinh Thị Minh Phượng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03455
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong giai đoạn chuyển mạng giữ số tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 / Lâm Văn Khôi; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03385
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại khu công nghiệp Phú Thái - huyện Kim Thành - Hải Dương / Vũ Quốc Việt ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03347
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp tăng cường quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh đông Hải Phòng / Phạm Thị Ngọc Đông; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Ứng dụng khai phá dữ liệu trong xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tại VNPT Hải Phòng / Vũ Minh Hiếu; Nghd.: Nguyễn Trọng Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 61tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03426
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 13 Xây dựng trợ lý ảo (Chatbot) chăm sóc khách hàng VNPT Hải Phòng / Vũ Kim Khải; Nghd.: Nguyễn Hữu Tuân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03810
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :