Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 211 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An evaluation on the effectiveness of the textbook "American english file" for high quality students at Vietnam maritime university = Đánh giá tính hiệu quả của giáo tình tiếng Anh "American English file" đối với sinh viên các lớp chất lượng cao tại Đại học Hàng hải Việt Nam / Đỗ Thị Anh Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 39tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00969
 • Chỉ số phân loại DDC: 410
 • 2 Analysing service quality of public bus on the fixed route of Hanoi-Haiphong, using the servqual model / Nguyen Thi Hoa, Nguyen Hong Van, Hoang Thi Phuong Lan . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.63-67
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Applying ropmis model to measure customer satisfaction on port service quality in port of Hai Phong port stock company / Pham Thi Bich Van; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Applying servqual model to evaluate the quality of logistics service in Hanotrans / Mai Thu Trang; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Automating quality systems/ J.D.T. Tannock . - Lodon: Chapman and Hall, 1992 . - 232 tr.: 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00432
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 6 Áp dụng các công cụ thống kê ( SPC) nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đóng tàu sông Cấm / Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Áp dụng mô hình servperf để đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Bình Viên / Trần Vũ Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hậu, Ngô Xuân Khánh; Nghd: Vũ Lê Huy . - Logistics: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18019
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Biện pháp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Phạm Trường Hà; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03590
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Hồng Đại; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02425
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Huyện Long Điển, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu/ Phạm Trương Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03904
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Ngọc Ngữ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03547
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Đức Dương; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03960
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức làm công tác văn hóa tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02066
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của tổng công ty viễn thông quân đội Viettel / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 99 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02241
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Bảo hiểm PVI Duyên Hải / Đặng Diệu Linh; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03936
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Thị Hồng; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02493
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại Ban quản lý các dịch vụ công ích Thành phố Hạ Long / Phạm Thị Ngân ; Nghd.:Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tại Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú / Võ Quốc Cường; Nghd.: TS Trương Quang Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02260
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải tại công ty TNHH giao nhận vận tải toàn cầu Hellmann (Việt nam) / Vũ Diệu Hương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 95tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01870
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Thanh Toàn; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03501
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng tại VNPT Quảng Ninh / Trần Đức Hạnh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02932
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi / Lê Thị Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02825
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại công ty cổ phần taxi Ba Sao / Vũ Văn Hiệu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03598
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Dung; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02487
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Văn Tấn; Nghd.: TS Lê Mạnh Tường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 103 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00436
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên đại học chính quy khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00932
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 29 Biện pháp nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí nghệp 7 / Lê Thái Nhật, Vũ Đại Phong ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương / Bùi Mạnh Cường; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03860
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 211 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :