Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Văn Tấn; Nghd.: TS Lê Mạnh Tường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 103 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00436
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên đại học chính quy khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00932
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO / Nguyễn Hữu Lộc chủ biên . - Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2018 . - 336tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06506, PD/VT 06507
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.3
 • 4 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bao bì VLC / Nguyễn Thành Chung; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02614
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Thị Minh Tâm; Nghd.: TS Trương Quang Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01065
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với yêu cầu của các doanh nghiệp ở Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Bích Hợp; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02514
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải thành phố Hồ Chí Minh / Lê Xuân; Nghd.: PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 108 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00434
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân cao đẳng điều khiển tàu biển theo hệ tín chỉ tại trường Cao đẳng hàng hải 1 / Vũ Ngọc Hùng; Nghd.: Phạm Kỳ Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01916
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 9 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và quản lý huấn luyện thuyền viên tại trung tâm huấn luyện thuyền viên I trường Đại học Hàng Hải / Đỗ Thị Vân Tuý ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 80tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00109
 • Chỉ số phân loại DDC: 371.6
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :