Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 128 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng dầu tràn từ tàu đối với vùng biển Việt Nam và các hướng dẫn xử lí dầu tràn / Trần Anh Quân; Nghd.: PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1996 . - 117 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00217
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 2 Các qui phạm liên quan đến tàu biển : Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu / Đăng kiểm Việt nam . - H Knxb 2003 . - 99 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 05607, Pm/vt 05608
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Control and treatment of landfill leachate for sanitary waste disposal / Hamidi Abdul Aziz, Salem Abu Amr editors . - 1 online resource (PDFs (459 pages)) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/93.%20Control%20and%20Treatment%20of%20Landfill%20Leachate%20for%20Sanitary%20Waste%20Disposal.pdf
 • 4 Đánh giá công tác quản lí chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hương Giang, Đào Thanh Hằng, Vũ Ngọc Huyền; Nghd.: Bùi Đinh Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17381
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng. / Lương Khắc Khoa; Nghd.: Th.s Trần Anh Tuấn . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09116
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện tạng quản lý chất thải rắn tại Huyện Đảo Cô Tô và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Khuông Khá; Nghd.: Ths. Trần Hữu Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12040
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá hiện trạng quản lý và giám sát chất thải bệnh viện đa khoa thành phố Nam Định / Nguyễn Thành Đô;Nghd.: Ths Phạm Thị Dương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11195
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Đánh giá hiện trạng chất thải rắn tại công ty cổ phần Trung Thủy xưởng gỗ cơ sở 2 và đề xuất các giải pháp cải thiện cho xưởng / Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Anh Kỳ, Phạm Hồng Vân; Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 52 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18153
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tại dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý / Lê Tuấn Anh;Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16501
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Đánh giá hiện trạng môi trường khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tràng Cát và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp / Nguyễn Văn Phú; Nghd.: Ths Trần Hữu Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11201
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải tại Gara sửa chữa, bảo trì ô tô / Nguyễn Văn Thọ; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 48tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09195
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn Thành phố Thái Bình và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Tạ Thị Hương Giang; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16551
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá hiện trạng quản lý chất lượng chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và xây dựng quy trình quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại nhà máy đóng tàu Bến Kiền / Bùi Văn Toản; Nghd.: Ths Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11192
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại tỉnhcvà đề xuất một số biện pháp xử lý / Trần Sỹ Tiệp; Nghd.: Ths. Hà Thị Hồng Hoa . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07332
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 15 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng / Vũ Đức Thụy; Nghd.: Th.S Trần Hữu Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12062
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải do hoạt động nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng-thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả / Nguyễn Văn Trường; Nghd.: Nguyễn Xuân Sang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 51tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13255
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 17 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải nguy hại và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại nhà máy đóng tàu Phà Rừng / Trịnh Hoàng Nhật; Nghd.: ThS. Trần Hữu Long . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09087
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 18 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tại công ty liên doanh sản xuất thép Việt Úc - Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Đoàn Anh Dũng; Nghd.: Ths Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 41 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16360
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Noomura-Hải phòng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: ThS. Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09124
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 20 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Hà Thị Minh Thu, Bùi Thúy Hải, Nguyễn Thị Hương ; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17451
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 21 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn phường Dương Nội, quận Hà Đông và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Lê Thị Thu, Nguyễn Thị Ngân, Trần Thị Thùy Dương, Trịnh Như Quỳnh ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17461
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 22 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sản xuất của Công ty TNHH Đóng tàu Đamen Sông Cấm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Dương Ngọc Anh, Nguyễn Duy Chường, Nguyễn Thị Hà ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18717
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 23 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt Quận Đồ Sơn và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Việt Sơn; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16559
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 24 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An - Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07371
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 25 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải an-Hải phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thị Trình; Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09086
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 26 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý. / Lê Hồng Đào; Nghd.: Ths Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13709
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 27 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Thảo Vi; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16547
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Quảng Xương Thanh Hóa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Trần Đăng Hùng; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15180
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 29 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Dương Kinh - Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Đỗ Quốc Thịnh; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 41 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15329
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng / Lê Thu Trang; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 54tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13246
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 128 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :