Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bão và cách chống bão của tàu thuyền/ Vũ Phi Hoàng . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1974 . - 152 tr.; 20 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00943
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 2 Hệ thống phối kết thông tin cho phòng chống bão trên biển / Phan Thanh Hương, Đàm Thị Thanh . - 2008 // Tạp chí công nghệ thông tin&truyền thông, số 321, tr. 34-37
  • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :