Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Nhã; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề ăn uống tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Đào Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02335
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03902
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng / Đinh Công Hùng; Nghd.: Vũ Công Nhĩ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02079
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp tăng cường chống thất thu thuế nhập khẩu qua áp mã số hàng hóa nhập khẩu tại cục Hải quan Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Hoài Sơn; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02506
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên / Phạm Đăng Khoa; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03330
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vận tải thuỷ tại Hải phòng / Nguyễn Minh Hoà; Nghd.: PGS TS. Phạm văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 66 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00479
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :