Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chống Đuy-ring/ Ph.Ăng-ghen . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 768tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02945, Pd/vv 02946, Pm/vv 02748-Pm/vv 02751
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.4
 • 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học . - H.: Giáo dục, 1999 . - 153 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02309, Pd/vv 02310
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.53
 • 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ giáo dục và đào tạo . - H.: Giáo dục, 1991 . - 152 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.53
 • 4 Chủ nghĩa xã hội là gì? Xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?/ Chu Cẩm Uý, Chu Thượng Văn . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 427 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02176, Pm/vv 01657
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.43
 • 5 Chủ nghĩa xã hội và tin học. Tập 1/ N.N. Moiseev; Chu Tiên Ánh dịch . - H.: Viện khoa học tính toán và điều khiển, Viện thông tin khoa học xã hội, 1989 . - 224 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00592
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.5
 • 6 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học . - H.: Chính trị Quốc Gia, 2002 . - 558 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02806-Pd/Vv 02808, Pm/vv 02622-Pm/vv 02628
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.53
 • 7 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ giáo dục và đào tạo . - Tái bản lần 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006 . - 297 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: CNX6 00001-CNX6 01003, Pd/vv 00109-Pd/vv 00111, Pm/vv 03666-Pm/vv 03672
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.53
 • 8 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị Quốc Gia, 2004 . - 313 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: CNXH 00001-CNXH 01080
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.53
 • 9 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học / Lê Phi Yến chủ biên; Lê Thanh Thập, Tạ Quang Thông, Nguyễn Văn Lộc . - H : Công an nhân dân, 2003 . - 407 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.5
 • 10 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Hệ cao cấp lý luận chính trị/ Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Oánh chủ biên . - H. : Lý luận chính trị, 2008 . - 294tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 03901
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.5
 • 11 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Tái bản có sửa chữa ,bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2008 . - 559tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00521, PM/VV 03904
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.5
 • 12 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 491tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03351-PD/VV 03355
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • 13 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 491tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: GCNM 00001-GCNM 00015, GCNM 00017-GCNM 00020, GCNM 00022-GCNM 00024, GCNM 00037-GCNM 00039, GCNM 00043, GCNM 00045-GCNM 00048, GCNM 00069, GCNM 00073, GCNM 00076, GCNM 00084, GCNM 00089, GCNM 00095, GCNM 00098, GCNM 00103, GCNM 00105, GCNM 00110, GCNM 00116, GCNM 00120, GCNM 00121, GCNM 00129, GCNM 00146, GCNM 00147, GCNM 00152, GCNM 00159, GCNM 00166, GCNM 00178, GCNM 00179, GCNM 00182, GCNM 00183, GCNM 00186, GCNM 00187, PD/VV 00258-PD/VV 00262, PD/VV 03349, PD/VV 03350, PD/VV 03356-PD/VV 03361, PM/VV 03673, PM/VV 03883-PM/VV 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • 14 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin / Nguyễn Viết Thông, Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan,... ch.b . - Xuất bản lần thứ 11. - H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2018 . - 491tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin_2018.pdf
 • 15 Hỏi đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học / Đỗ Thị Thạch chủ biên . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2005 . - 136 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00029-Pd/vv 00038, Pm/vv 03498-Pm/vv 03507
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.5
 • 16 Hội nghị khoa học giáo dục và công nghệ kỷ năm 42 năm ngày thành lập trường / Tiểu ban chủ nghĩa Mác Lênin - Trường đại học hàng hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1998 . - 195 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00914-Pd/vt 00916
 • Chỉ số phân loại DDC: 335
 • 17 Lý luận chung về phân phối của chủ nghĩa xã hội/ Lý Bản; Nguyễn Duy Chiến . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 624 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01953
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 18 Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho các trường Đại học, cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : [knxn], 2006 . - 444 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02698, Pd/vt 02699
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.4
 • 19 Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho sinh viên ngành: Khối không chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.434
 • 20 Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Hồ Chí Minh . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 404 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03050, Pd/vv 03051, Pm/vv 03269-Pm/vv 03274, SDH/Vv 00301, SDH/Vv 00302
 • Chỉ số phân loại DDC: 335
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :