Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chỉnh lý hệ thống chứng từ kế toán và chọn hình thức kế toán của doanh nghiệp vận tải biển trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam / Nguyễn Quốc Thịnh;Nghd.: Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1997 . - 91 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00006
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03634
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập báo cáo tài chính chế độ chứng từ, sổ kế toán hành chính sự nghiệp . - H. : Lao động - xã hội, 2006 . - 403 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02818-Pd/vt 02821, SDH/Vt 00915
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 4 Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp / Phạm Huy Đoán . - H. : Tài chính, 2004 . - 567tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02630, Pd/vt 02631, Pm/vt 04740, Pm/vt 04741, SDH/Vt 00710
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004740-41%20-%20Huong-dan-thuc-hanh-lap-chung-tu.pdf
 • 5 Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H : Nxb Tài chính, 2007 . - 359 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: NLKT 00001-NLKT 00192, Pd/vv 00158-Pd/vv 00160, Pm/vv 03702-Pm/vv 03706, SDH/Vv 00358, SDH/Vv 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :