Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Nhã; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế thành phố Móng Cái / Tô Thúy Hằng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03829
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của chi cục thuế Hải An / Phạm Thị Kim Thoa ; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Mã Thị Hoa Quỳnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03498
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện An Lão / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03611
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Xuyến; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc daonh tại chi cục thuế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Tô Văn Sáu; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03500
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề ăn uống tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Đào Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02335
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Thủy; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03515
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Hải Phòng / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Phan Hồng Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01983
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Chi cục thuế Hàng hải - Hải Phòng / Bùi Đình Thắng; Nghd.: Lê Văn Cường, Đào Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 162 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17075, PD/TK 17075
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 13 Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03902
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố Hải Dương / Nguyễn Trác Hải; Nghd.:Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng / Vũ Công Trung; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02921
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại CCT quận Hồng Bàng-Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03720
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế và chống thất thu thuế tại Chi cục thuế quận Lê Chân / Giang Thảo Trang ; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03856
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Bùi Hải Nam; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố Hải Dương / Nguyễn Thị Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo / Phạm Thanh Hòa; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02914
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Đặng Thế Sâm; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02782
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhằm thực thi chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020 tại chi cục thuế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Trần Như Thế; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02700
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân / Ngô Thị Lan Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02691
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện quản lý thu thế giá trị gia tăng các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Tiên Lãng / Cao Thành Đức; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02396
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng / Phạm Ngọc Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03382
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện quản lý thu thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế tại chi cục thuế huyện Kinh Môn-Hải Dương / Hoàng Văn Cường; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02109
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Đàm Minh Tuấn; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02889
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế TNDN đối với doanh nghiệp vận tải container đường bộ tại chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Tuyết; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đỗ Duy Nghĩa; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Đoàn Văn Nam; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03754
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :