Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý về chi ngân sách tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Trương Tiến Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03541
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Đức Quốc ; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Thị Thanh Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02704
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh mô hình thống nhất đầu mối / Bùi Thị Lan Anh ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03796
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Phương Liên ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03779
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước quận Dương Kinh / Phùng Thị Kim Thoa; Nghd.: Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Thái Nguyên / Phạm Hữu Thành ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 108tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03358
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc trên địa bàn quận Đồ Sơn, Hải Phòng / Lưu Thị Hương Giang; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02771
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước Hoành Bồ-Quảng Ninh / Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02857
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng / Lê Thị Thảo ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03365
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Hải Phòng / Nguyễn Hải Thùy : Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03345
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước quận Dương Kinh / Bùi Thị Ngọc Tuyết; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02409
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I / Phạm Thị Hồng Nhung ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03279
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại sở tài chính Tỉnh Hải Dương / Phạm Anh Đức; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02977
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Nâng cao công tác quản lý chi ngân sách tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh / Lê Tiến Đạt; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03689
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :