Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Vũ Thu Hường; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02401
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng / Hoàng Thị Hường; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng / Nguyễn Quỳnh Anh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02608
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :