Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 59 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giảm chi phí dịch vụ logistics của công ty cổ phần vận tải và tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương / Phạm Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03804
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam) / Dương Thị Hoài Nhung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02016
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Các phương pháp dự toán chi phí khác trong doanh nghiệp vận tải biển / Đỗ Thị Mai Thơm . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 10, tr. 71-73
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 5 Cắt giảm chi phí để tránh bế tắc trong kinh doanh : Cut costs, not corners : A practical guide to staying competive and improving profits / Colin Barrow ; Nguyễn Quốc Dũng dịch . - H. : NXB. Lao động, 2016 . - 248tr. : minh họa ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06719, PD/VV 06720, PM/VV 05075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 6 Cost-benefit analysis : Concepts and practice / Anthony E. Boardman, David Weimer, David Greenberg, Aidan Vining . - 4th ed. - Harlow : Pearson, 2014 . - 500p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03627, SDH/LT 03628
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Decision support for construction cost control in developing countries / Chrispin Pettang, Marcelline Blanche Manjia, F. Henry Abanda . - 1 online resource (PDFs (384 pages) :) illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/81.%20Decision%20Support%20for%20Construction%20Cost%20Control%20in%20Developing%20Countries.pdf
 • 8 Đánh giá chi phí xuất khẩu hàng đi Mỹ bằng container tại công ty cổ phần vận tải Mặt Trời Bắc / Phạm Thị Hoài; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16350
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 From cost to performance management / Catherine Stezel, Joe Stezel . - New Jersey : John Wiley&Sons, 2003 . - 331tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01289
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 10 Giáo trình tính chi phí kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 247 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04587, PD/VV 04588, PM/VV 04317-PM/VV 04319
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 11 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí cho Công ty Cổ phần Vilagcera Quảng Ninh / Nguyễn Duy Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03658
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ở Công ty Cổ phần Thanh niên Hải Phòng / Vũ Văn Dương; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 119 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02418
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà / Nguyễn Thị Lan Hương; Nghd.: TS Đỗ Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12208
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 14 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 / Phạm Thị Hải; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02289
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Giant V / Phạm Đình Tuân; Nghd.: Ths Hoàng Thị Hồng Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16253
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 16 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH giáo dục Tùng Bảo Anh / Vũ Thị Trang Linh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Vũ Thị Minh Hoài; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17990
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 17 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần SIVICO / Lưu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Kim Giang, Nguyễn Thị Tâm; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17984
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại công ty TNHH vận tải Việt Nhật / Đào Ngọc Hân, Ngô Thu Hằng, Hoàng Thị Hằng; Nghd.: Hoàng Thị Phương Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 123tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17998
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - chi nhánh Hải Dương / Vũ Thị Nhi ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền / Nguyễn Quang Tuân; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00996
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 470 / Võ Văn Hưng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 102 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01767
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện tổ chức cônng tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Bùi Ngọc Thanh; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 109 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01057
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa Bạch Đằng / Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15069
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Hỏi đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải chủ biên . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2005 . - 143 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00019-Pd/vv 00028, Pm/vv 03458-Pm/vv 03467
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 25 Kế toán doanh nghiệp. Lý thuyết-Bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 512tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KTLB 0001-KTLB 0150, Pd/vv 00183, Pd/vv 00184, Pm/vv 03824, Pm/vv 03825, SDH/Vv 00367
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 26 Mô hình kiểm soát chi phí có hiệu quả theo trung tâm quản lý chi phí trong các doanh nghiệp / Đỗ Thị Mai Thơm . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 122-124
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3 / Nguyễn Thị Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát / Nguyễn Hồng Liên; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02532
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty nhiệt điện Mông Dương / Lê Anh Dũng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03761
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cảng Vật Cách / Nguyễn Thị Nhi; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02617
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 59 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :