Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà / Nguyễn Thị Lan Hương; Nghd.: TS Đỗ Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12208
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 / Phạm Thị Hải; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02289
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Giant V / Phạm Đình Tuân; Nghd.: Ths Hoàng Thị Hồng Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16253
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền / Nguyễn Quang Tuân; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00996
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa Bạch Đằng / Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15069
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 6 Hỏi đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải chủ biên . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2005 . - 143 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00019-Pd/vv 00028, Pm/vv 03458-Pm/vv 03467
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 7 Kế toán doanh nghiệp. Lý thuyết-Bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 512tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KTLB 0001-KTLB 0150, Pd/vv 00183, Pd/vv 00184, Pm/vv 03824, Pm/vv 03825, SDH/Vv 00367
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 8 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3 / Nguyễn Thị Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty nhiệt điện Mông Dương / Lê Anh Dũng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03761
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cảng Vật Cách / Nguyễn Thị Nhi; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02617
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty CPTM và DV Kỹ nghệ Hàng hải / Mai Thị Nguyệt; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 111 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15080
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 12 Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hải Long / Nguyễn Thu Hương; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16271
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu để hạ giá thành vận tải tại công ty Vận tải biển III (VINASHIP) / Quách Ngọc Giao; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00481
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần xây dựng thương mại Văn Tiến / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 123tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15170
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Sông Hàn / Nguyễn Thị Linh Yến; Nghd.: Ths Lê Trang Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16275
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :