Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Thị Lương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, TP Hải Phòng / Lê Thị Bích Liên; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03909
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương / Đoàn Thị Kim Tuyến; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03786
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại KBNN Uông Bí tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thu Hòa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03582
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN khối sự nghiệp giáo dục tại KBNN Quảng Ninh / Hoàng Thị Thúy; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hải An, Hải Phòng / Nguyễn, Thị Thu Hằng ; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :